W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.
Na Czas; Oto z cała pewnością człowiek jest zgubiony;
Wyjąwszy tych,
którzy wierzą i czynią dobre,
sprawiedliwe dzieła i zachęcają
się wzajemnie do prawdy, i zachęcają
się nawzajem do nieugiętej cierpliwości.

[Sura Al-Asr | 103:1-3]