Zaprawdę, w ciele jest kawałek mięsa, jeśli stanie się dobre (tj. Zreformowane), całe ciało stanie się dobre, ale jeśli zostanie zepsute, całe ciało zostanie zepsute i to jest serce.
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 52