“Wiara” (al-iman) w języku arabskim oznacza potwierdzenie czegoś i zastosowanie się do tego.
Wiara to nie tylko wierzenie, ale raczej posłuszeństwo Allahowi i Jego Posłańcowi , w pełnym poddaniu i pewności; musi ona przejawiać się na języku jako afirmacja, w sercu jako szczerość i na kończynach jako działanie. Sześć filarów wiary to wiara w Allaha, Jego aniołów, Jego księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni i wiara w opatrzność, zarówno tę dobrą, jak i złą (Sahih Muslim).
W islamie wiara wzrasta poprzez akty posłuszeństwa wobec Allaha i maleje poprzez akty nieposłuszeństwa.
W jednym z autentycznych hadisów nasz Prorok ﷺ powiedział: “Wiara ma od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu gałęzi, z których najlepszą jest ogłoszenie, że nie ma Boga prócz Allaha, a najmniejszą jest usunięcie czegoś szkodliwego z drogi, a skromność jest gałęzią wiary”. (Sahih Al Bukhari | Sahih Muslim); dlaczego nasz Prorok ﷺ podkreśla skromność; ponieważ skromność przynosi pokorę; a pokora przynosi szczerość, a podstawą wiary i prawych uczynków jest szczere serce, a najlepszy charakter pochodzi tylko ze szczerego serca.