Powiedział wasz Pan: "Wzywajcie do Mnie, a Ja wam odpowiem! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt wyniośli, by oddawać Mi cześć, wejdą do Gehenny (Piekła), poniżeni!" (40:60)