„Zaprawdę, Allah nie patrzy na wasz wygląd czy bogactwo, ale patrzy na wasze serca i czyny” – Prorok Muhammad ﷺ