Najlepsze dni na świecie to te dziesięć dni - Prorok Muhammad pzn