* Piątkowy wykład 3 lata temu

Aisza (r.a.a) powiedziała: O Wysłanniku Allaha, jeśli wiem, która noc jest nocą al-Qadr, co powinnam powiedzieć?. Wysłannik (pzn) odpowiedział: Powiedz: Allahumma innaka afułłun tuhibbu al-afła fa’fu anni (O Allah, Ty jesteś Wybaczający i Ty kochasz Wybaczanie, więc wybacz mi).

‘Aishah (May Allah be pleased with her) reported:
I asked: „O Messenger of Allah! If I realize Lailat-ul-Qadr (Night of Decree), what should I supplicate in it?” He (ﷺ) replied, „You should supplicate: Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul-’afwa, fa’fu ‘anni (O Allah, You are Most Forgiving, and You love forgiveness; so forgive me).”

[At-Tirmidhi]