O ludzie! Bóg jest czysty i On przyjmuje tylko to, co jest czyste! Zaprawdę, Allah nakazał wierzącym tak, jak nakazał Swoim Posłańcom. Allah powiedział: O Posłańcy, jedzcie z dobrych rzeczy i postępujcie sprawiedliwie, bo Ja wiem, co czynicie. (23:51) I Allah powiedział: O wy, którzy wierzycie, jedzcie z dobrych rzeczy, w które was zaopatrzyliśmy. (2:172)
Następnie Prorok wspomniał o człowieku, który podróżował daleko, stał się rozczochrany i zakurzony i wzniósł ręce do nieba, mówiąc: “O Panie! O Panie!”, podczas gdy jego jedzenie jest haraam, jego napój jest haraam, jego ubranie jest haraam, a jego pożywienie jest haraam (niezgodne z prawem), więc jak jego prośba może zostać wysłuchana? [Sahih Muslim 1015]

..więc jak jego prośba może zostać wysłuchana? - Prorok Muhammad ﷺ