Autofagia – Naukowe Określenie Postu
W 2016 roku Yoshinori Ohsumi otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie mechanizmów autofagii. W prostych słowach jest to proces głodzenia organizmu w celu umożliwienia komórkom „recyklingu” ich zawartości. To pozwala komórce wyczyścić szkodliwe elementy jej struktury. Autofagia jest niezbędna do życia i zdrowia komórki. W rzeczywistości, autofagia może zwalczać takie choroby jak chorobę Parkinsona, Alzheimera, rak, cukrzycę i inne.

Artykuł z zdrowie.gazeta.pl

Autophagy – The Science Name of Fasting
Yoshinori Ohsumi was awarded the 2016 Nobel Prize for Physiology or Medicine for his discoveries of the mechanisms of autophagy. In simple terms, it’s the process of starving your body to allow cells 'recycle' their contents. This lets the cell clear out harmful materials. Autophagy is essential for the life and health of the cell. In fact, autophagy can combat diseases like Parkinson’s, Alzheimer’s, cancer, diabetes and more.

2-184