Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
The Prophet (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[an-Nasa’i | al-Baihaqi | alHakim]

Powiedz:  Czyż My mamy 
was powiadomić, kto będzie 
największym przegranym pod względem swoich czynów?
Ci których wysiłek poszedł 
na tym świecie na marne 
(gdyż był skierowany 
jedynie na cele doczesne), 
gdy tymczasem sądzili,
 iż czynią dobrze?" (18:103-104)