Kto jest posłuszny Bogu i Wysłannikowi, ten jest w gronie tych, których Bóg obdarzył  łaską - z prorokami i sprawiedliwymi, z męczennikami i świętymi. Jakże oni są piękni jako towarzysze! To jest łaska od Boga. I Bóg wystarcza jako wszechwiedzący! (4:69-70)