Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
The Prophet (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[an-Nasa’i | al-Baihaqi | alHakim]

Oto My wyłożyliśmy ludziom w tym Koranie na różne sposoby wszelkiego rodzaju przypowieści i porównania (aby mogli zrozumieć prawdę);  lecz człowiek jest nade wszystko oddany kłótniom. (18:54)