"Panie mój! Wyrządziłem niesprawiedliwość swojej własnej duszy. Przebacz mi!" - 28:16