Bóg zabronił wam jedynie padliny, krwi, mięsa świni oraz tego, co jest ofiarowywane w imię kogoś (lub czegoś) innego niż Allahowi. Lecz kto jest zmuszony do ich spożycia skrajną koniecznością – o ile nie pragnie (tego, co zabronione) i nie wykracza (poza granice konieczności – to nie popełnia grzechu). Bóg jest z pewnością Przebaczający, Współczujący. [Sura An-Nahl | 16:115]

W islamie każde życie ludzkie jest święte i Prorok (pzn) przypomniał nam w swoim ostatnim kazaniu, że życie, własność i honor wszystkich ludzi są święte; w takim stopniu, że jeśli istnieje sprawa życia i śmierć, z konieczności ratowania życia, w tym momencie nawet mięso świni staje się dopuszczalne; pokazując nam pobłażliwość Koranu nad Biblią.

Bóg zabronił wam jedynie padliny, krwi, mięsa świni oraz tego, co jest ofiarowywane w imię kogoś (lub czegoś) innego niż Allahowi. Lecz kto jest zmuszony do ich spożycia skrajną koniecznością - o ile nie pragnie (tego, co zabronione) i nie wykracza (poza granice konieczności - to nie popełnia grzechu). Bóg jest z pewnością Przebaczający, Współczujący. [Sura An-Nahl | 16:115]