* Piątkowy wykład 3 lata temu

Powiedz: „O moi słudzy, którzy wykroczyliście przeciw samym sobie, nie traćcie nadziei na miłosierdzie Allaha. Zaprawdę, Allah przebacza wszystkie grzechy. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!”

Say, „O My servants who have transgressed against themselves [by sinning], do not despair of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful.”

Koran 39:53