W Imię Boga Miłosiernego, Współczującego
Oto My zesłaliśmy go (Koran) w Noc Przeznaczenia i Mocy.
Co pozwoli ci pojąć, czym jest Noc Przeznaczenia i Mocy.
Noc Przeznaczenia i Mocy jest lepsza od tysiąca miesięcy.
Podczas niej za pozwoleniem swego Pana schodzą aniołowie
i Duch z dekretami dotyczącymi każdej sprawy;
(Ta Noc) to czyste miłosierdzie i bezpieczeństwo (dla sług, które spędzają ją na oddawaniu czci Bogu, doceniając jej wartość).
(I tak jest) aż do nastania brzasku.
In the name of ALLAH, the Extremely Gracious, the Extremely Merciful
For sure, We have revealed this (Qur’an) in the night of Qadr.
And what will make you understand, what the night of Qadr is!
The night of Qadr is better than one thousand months.
The angels and the Spirit (Gabriel) come down with every decree, by the leave of their Master;
that night is the night of Peace, till the break of dawn.
Koran – Przeznaczenie i Moc (Surah Al-Qadr 97:1-5)