Od Piątku 03/11/2023, Dżumua będzie o godzinie 12:30 zamiast 13.00 (ze względu na zmianę czasu na zimowy).
As of this Friday 03/11/2023, Jumu’ah prayer will be at 12:30 instead of 13:00 (winter time change).
À partir de ce vendredi 03/11/2023, Jumu’ah sera a 12:30 au lieu de 13:00 (changement heure d’hiver).