Od Piątku 04/11/2022, Dżumua będzie o godzinie 12:30 zamiast 13.00 (ze względu na zmianę czasu na zimowy).
As of this Friday 04/11/2022, Jumu’ah prayer will be at 12:30 instead of 13:00 (winter time change).
À partir de ce vendredi 04/11/2022, Jumu’ah sera a 12:30 au lieu de 13:00 (changement heure d’hiver).