Przekazał Abu Ajjub Al-ansari, że Prorok (PZN) powiedział: “Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe rok” (Sahih Muslim)

Abu Ayub narrated that: the Messenger of Allah ﷺ said: “Whoever fasts the month of Ramadan and then follows it with six days of fasting in the month of Shawwal, it will be as if he has fasted for the entire year.” (Sahih Muslim)

Przekazał Abu Ajjub Al-ansari, że Prorok (PZN) powiedział: “Kto pościł Ramadan, a później dodał do niego sześć dni miesiąca Szałłal (następnego po Ramadanie), to jakby pościł całe życie.” (Sahih Muslim)