Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające – przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną” (Koran 33:35)
Z radością informuję że Śląski Oddział Ligi Muzułmańskiej organizuje zjazd muzułmanek z woj.śląskiego. Zjazd odbędzie się
w Centrum Kultury Islamu w Katowicach
w dniach 08.06.24r. od godz. 16.00
do 09.06.24r. do godz.14.00

Przewidziane są:
1. Wykłady: “Rola Muzułmanki w Dzisiejszym Świecie”
: “Moralność Muzułmanki”
: “Integracja i Współdziałanie Muzułmanek”
2. Warsztaty Zapoznawcze i oraz Dyskusje na tematy związane z życiem codziennym muzułmanek
3. Wspólne Modlitwy
4. Czytanie Koranu
5. Wspólna Kolacja, Śniadanie i Obiad.

Zgłoszenia do 01.06.24.
Proszę kierować na adres mailowy admin@islam-katowice.pl
Wystarczy podać imię i nazwisko oraz nr tel.