Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.

CKI NAJNOWSZE INFORMACJE

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
Z pewnością macie w Wysłanniku Boga doskonały przykład do naśladowania dla każdego..
Koran 33:21

Koran Online | Koran PDF | Koran MP3
Przewodnik Nowego Muzułmanina
Wykłady Zeszłego Piątku (Dżumua Khudbahs)

WITAMY NA STRONIE CENTRUM KULTURY ISLAMU-KATOWICE (CKI)
CKI to centrum islamskie mieszczące się w Polsce w Katowicach. Centrum zapewnienia islamskich usługi dla lokalnej społeczności muzułmańskiej jak również stanowi źródło wiedzy i informacji dla szerszej społeczności.
LOKALIZACJA CENTRUM
Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 50A powstało z inicjatywy muzułmanów mieszkających na Śląsku. Zobacz Naszą Lokalizację.
CKI LEKCJE RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ
CKI edukacja o Islamie jest dostępna dla całej społeczności Polski, Katowic i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Lekcje Religii Muzułmańskiej lub skontaktuj się z Imam Abdelwahab kom. 500 309 876.
CZY WIESZ ŻE?
Koran (księga islamu), autorstwa Allaha (Boga) jest jedyną księgą na świecie, która jest dostępna w swojej pierwotnej formie, słowo po słowie, niezmieniona od 1400 lat. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wiedza i Nauka.
Koran Online Po Polsku.
Utrzymanie CKI uzależnione jest głównie od finansowych darowizn społeczności lokalnej. Proszę zobaczyć, jak można nas wspierać, odwiedzając naszą Stronę Darowizn.

cki godziny modlitw


,
  Adhan Iqamah
Fadżr 06:06 06:11
Wschód 07:21 -
Dhuhr 11:58 12:03
Asr 14:11 14:16
Maghrib 16:34 16:39
Isza 17:49 17:54
Dżumu’a 12:30 13:05

Koran często porównuje to życie do wegetacji, ponieważ wegetacja jest tymczasowa i każdy ją rozumie i widzi, rok po roku. Tak jak usycha roślinność, twoje życie również dobiegnie końca, twoje kości i ciało zgniją, więc pomyśl o swojej duszy, która stanie przed sądem ostatecznym. Inną lekcją, którą wyciągamy, jest to, że Allah porównuje ten świat do wody, piękna analogia, ponieważ wszyscy potrzebujemy wystarczającej ilości wody do życia, ale zbyt dużo wody powoduje powódź i zniszczenie, więc Allah mówi, że podobnie jak woda, potrzebujesz tylko trochę tego świata , ale jeśli za bardzo się w to zanurzysz, spowoduje to twoje zniszczenie. Naucz się więc żyć tym tymczasowym życiem w zgodzie z prawami Twojego Stwórcy, Allaha, dając prawa zarówno twojemu fizycznemu ciału, jak i twojej duchowej duszy!

Pamiętaj o recytowaniu Sury Al-Kahf; jako że, Wysłannik Allaha, Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym. [Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

I przytocz im przypowieść o życiu tego świata, które jest podobne do wody, jaką My spuszczamy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi i potem staje się zeschłym zielem, które rozrzucają wiatry. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny! (18:45)
Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich - cztery święte [tj. Muharram (1) Radżab (7), Dhu'l-Qa'dah (11), Dhul Hidżdża (12) - miesiąc kalendarza islamskiego]. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach… (Sura Al Tałbah 9:36)

Miesiąc Rajab jest jednym ze świętych miesięcy, o których Allah mówi (interpretacja znaczenia):
“Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery święte [tj. Muharram (1) Radżab (7), Dhu’l-Qa’dah (11), Dhul Hidżdża (12) – miesiąc kalendarza islamskiego]. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach…”
[Al-Tałbah 9:36]

Święte miesiące to: Muharram, Radżab, Dhu’l-Qa’dah i Dhu’l Hidżdża.

Al-Bukhaari (4662) przekazał od Abu Bakra (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:
„Czas zatoczył pełne koło i dzień stał się takim jak ten, w którym Allah stworzył niebo i ziemię. Rok składa się z dwunastu miesięcy, cztery z nich są święte; trzy następują po sobie: Dhu’l-Qa’dah, Dhul-Hijjah i Muharram, i (czwartym jest) Rajab, miesiąc plemienia Mudar, między miesiącami Jumada a Szaban.”

Słowa Allaha (interpretacja znaczenia): “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [ at-Tawbah 9:36] oznaczają:
(nie czyńcie sobie niesprawiedliwości) w tych świętych miesiącach, ponieważ robienie w ten sposób jest większym grzechem niż w innym czasie.

Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział, odnośnie słów Allaha “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [at-Tawbah 9:36]:
(Polecenie nie czynienia sobie niesprawiedliwości) ma zastosowanie we wszystkich miesiącach, a następnie Allah wyróżnił cztery miesiące i uczynił je świętymi, i podkreślił ich świętość, i On uczynił grzech w tych miesiącach bardziej ciężkim, i On uczynił dobre dzieła i ich nagrodę wspanialszymi.

Qataadah powiedział, odnośnie słów “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości”:
robienie złych rzeczy w czasie świętych miesięcy jest bardziej poważne i pociąga za sobą większy ciężar grzechu niż w innych miesiącach. Czynienie źle to poważna sprawa w każdym wypadku, ale Allah czyni, cokolwiek On zechce z Jego poleceń co ma mieć większą wagę. I on rzekł: Allah wybrał elity ze Swojego stworzenia: spośród aniołów On wybrał Posłańców, spośród ludzi On wybrał Posłańców, spośród mowy On wybrał wspominanie Go (dhikr), spośród miejsc na ziemi On wybrał meczety, z pośród miesięcy On wybrał Ramadan i święte miesiące, spośród dni On wybrał Piątek (Jumu’ah), a spośród nocy On wybrał Laylat al-Qadr. Dlatego czcimy to, co zostało wybrane przez Allaha, dla ludzi rozumnych i wiedzy przez szacunek do tego co zostało wybrane przez Allaha.
Koniec cytatu z Tafsiir Ibn Katheer (oby Allah się nad nim zmiłował), komentarza Sury at-Tawbah werset 36.

Źródło: islamqa.com
Tłumaczenie: Strefa Hadis (https://www.facebook.com/StrefaHadis)

23 January 2023 | | W: Hadis (powiedzenie Wysłannika)

Suplikacja – Miesiąc Radżab

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان
Allahumma barik lana fi Radżab wa Szaban wa ballighna Ramadan

“O, Allahu, pobłogosław nam miesiące Radżab i Szaban i doprowadź nas do Ramadanu”

O Allah! Make the months of Rajab and Sha’ban blessed for us, and let us reach the month of Ramadan (i.e. prolong our life up to Ramadan, so that we may benefit from its merits and blessings)

19 January 2023 | | W: Hadis (powiedzenie Wysłannika)

Surę Al-Kahf (Surah 18) w Piątek

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Z upoważnienia Abu Sa’id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
On the authority of Abu Sa’id al-Khudri, the Messenger (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

Z upoważnienia Abu Sa'id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
On the authority of  Abu Sa'id al-Khudri, the Messenger (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]
16 January 2023 | | W: Bieżące Informacje

Aplikacja Czasy Modlitwy

Assalamualejkum.
Aby poznać godziny modlitwy w telefonie, wybierz CKI Katowice w aplikacji „Masjid Timetable” lub użyj preferowanej aplikacji (Muslim Pro itp.) i w ustawieniach ustaw obliczanie czasu modlitwy na „Musulmans de France (ex-UOIF) – Angle 12°’; dziękujemy. DżazakAllah.

Assalamualaikum.
For the prayer times on your phone, choose CKI Katowice on the ‘Masjid Timetable’ App or use your preferred app (Muslim Pro, etc) and under settings, set the prayer time calculation to ‘Musulmans de France (ex-UOIF) – Angle 12°’; thank you. JazakAllah.

Pierwszą rzeczą, o jaką człowiek zostanie zapytany w Dniu Zmartwychwstania jest modlitwa. Jeżeli była ona poprawna, wszystkie inne czyny również będą dobre. Jeżeli zaś modlitwa nie była odmawiana poprawnie, wszystkie jego pozostałe czyny stracą wartość.
31 December 2022 | | W: Bieżące Informacje

CKI Harmonogram Modlitwy Na Rok 2023

Proszę kliknąć na poniższy link, aby pobrać i wydrukować CKI Harmonogram Modlitwy Na Rok 2023.
Please click link below to download and print CKI Prayer TimeTable for Year 2023.

Pobierz (Click to Download)

Już dziś możesz otrzymać aktualne  godziny modlitw na swojego smartfona, pobierając aplikację “Masjid  Timetable” i wybierając: Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) / Get CKI prayer times on your smartphone by downloading the ‘Masjid Timetable’ App and choosing Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) – The Masjid Timetable App

16 December 2022 | | W: Hadis (powiedzenie Wysłannika)

Recytacja Sury Al-Kahf w Piątki

Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
The Prophet (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[an-Nasa’i | al-Baihaqi | alHakim]

 

Sura-Kahf

Właśnie byliśmy świadkami kolejnej zmiany czasu z letniego na zimowy, a wydaje się jakby poprzednia zmiana była wczoraj. W taki sposób nasze życie wkrótce przeminie i nadszedł czas aby uświadomić sobie jaki jest cel naszego życia na Ziemi?
Bóg mówi w Ostatniej Księdze danej Ostatniemu Prorokowi (PzN): “I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.” [Koran 51:56]
To może wydawać się ekstremalne, ale pojęcie kultu w islamie nie oznacza tylko pięć filarów, ale również każdy akt posłuszeństwa wobec naszego Stwórcy i każdy akt dobroci wobec Jego stworzeniom – praca żeby utrzymać rodzinę, szacunek wobec rodziców, pomaganie żonie w domu, spędzanie czasu z dziećmi, okazywanie współczucia sąsiadowi, uśmiechanie się do innych, a nawet posadzenie drzewa.
Prorok Muhammad (PzN) powiedział: “Za pomoc udzieloną każdej żywej istocie jest nagroda.”

We have just witnessed again another winter time-change and yet we still remember the summer time-change like it was yesterday. Just like this, our lives will be over very soon and it’s about time we realise what is the purpose of our existence on this Earth?
God says in the final book, given to the final messenger (pbuh) – “I have not created jinn and mankind except to worship Me” (Quran 51:56).
This may sound extreme, however the concept of worship in Islam is not just the 5 pillars, but in addition, it encompasses every act of obedience to our Creator and every act of goodness towards His creation – working to feed your family, respecting your parents, helping your wife at home, spending time with your kids, showing compassion to your neighbour, smiling to others, even planting a tree; to the point where the Prophet Muhammad (pbuh) said:
“There is a reward for kindness to every living thing.”

25 November 2022 | | W: Bieżące Informacje

Promocja! 2 w 1

Alif. Lam. Ra. Oto Księga; posłaliśmy ją tobie, abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu - 14:1

CKI Dostęp Do

  • Modlitwa 5 Razy Dziennie
  • Miejsce Modlitwy Dla Kobiet
  • Lekcje Religii i Nauka Koranu Dla Kobiet
  • Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci
  • Miejsca Parkingowe

Archiwa

Reklama

    As-Salam

    Awerroes - Wydawnictwo i Dystrybucja Książek Muzułmańskich


Hit Counter provided by Sign Holder