Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.

CKI NAJNOWSZE INFORMACJE

Zostało przekazane, że Abu Hurayrah (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepszy post po Ramadanie jest w miesiącu Allah Muharram.”Przekazane przez Muslim (1982).
Wyrażenie „miesiąc Allah (shahr Allah)” wskazuje wielką cześć na jaką ten miesiąc zasługuje, ponieważ jest przypisany do Allah (w dopełniaczu lub frazie idaafah). Al-Qaari powiedział: To, co wydaje się być sprawą jest to, że chodzi tu cały miesiąc Muharram.

Koran Online | Koran PDF | Koran MP3
Przewodnik Nowego Muzułmanina
Wykłady Zeszłego Piątku (Dżumua Khudbahs)

WITAMY NA STRONIE CENTRUM KULTURY ISLAMU-KATOWICE (CKI)
CKI to centrum islamskie mieszczące się w Polsce w Katowicach. Centrum zapewnienia islamskich usługi dla lokalnej społeczności muzułmańskiej jak również stanowi źródło wiedzy i informacji dla szerszej społeczności.
LOKALIZACJA CENTRUM
Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 50A powstało z inicjatywy muzułmanów mieszkających na Śląsku. Zobacz Naszą Lokalizację.
CKI LEKCJE RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ
CKI edukacja o Islamie jest dostępna dla całej społeczności Polski, Katowic i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Lekcje Religii Muzułmańskiej lub skontaktuj się z Imam Abdelwahab kom. 500 309 876.
CZY WIESZ ŻE?
Koran (księga islamu), autorstwa Allaha (Boga) jest jedyną księgą na świecie, która jest dostępna w swojej pierwotnej formie, słowo po słowie, niezmieniona od 1400 lat. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wiedza i Nauka.
Koran Online Po Polsku.
Utrzymanie CKI uzależnione jest głównie od finansowych darowizn społeczności lokalnej. Proszę zobaczyć, jak można nas wspierać, odwiedzając naszą Stronę Darowizn.

cki godziny modlitw


,
  Adhan Iqamah
Fadżr 04:19 04:24
Wschód 05:37 -
Dhuhr 12:48 12:53
Asr 16:44 16:49
Maghrib 19:58 20:03
Isza 21:18 21:23
Dżumu’a 13:00 13:35

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Z upoważnienia Abu Sa’id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
On the authority of Abu Sa’id al-Khudri, the Messenger (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

Cóż innego może powstrzymać ludzi od wiary, gdy przyszło do nich przewodnictwo, i od upraszania od swego Pana przebaczenia.. (18:55)

„Ktokolwiek powie to w dzień z przekonaniem i umrze przed wieczorem, będzie wśród ludzi Raju. Ktokolwiek powie to w nocy z przekonaniem i umrze przed świtem, będzie wśród mieszkańców Raju” – Prorok Muhammad ﷺ | Shaddad Ibn Ałs (radiAllahu anhu) | Sahih Al Buchari 6306

O Allahu! Ty jesteś moim Panem, jesteś Allahem Jedynym i Ty mnie powołałeś do życia i jestem 
Twoim sługą/ką. Wypełniam Twoje przymierze na ile jestem w stanie. Wzywam ciebie, uchroń mnie od złych uczynków moich. Odwołuje się do łaski jaką mnie obdarzyłeś i zwracam się do Ciebie z moim grzechem. Przebacz mi, nikt nie przebacza grzechów, tylko Ty.
12 August 2022 | | W: Artykuły o Islamie

Kluczem do sukcesu jest cierpliwość

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Z upoważnienia Abu Sa’id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
On the authority of Abu Sa’id al-Khudri, the Messenger (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

Kluczem do sukcesu jest cierpliwość
8 August 2022 | | W: English Khutbahs

The Day of Ashura

5 August 2022 | | W: Czy wiedziałeś że?

Dzień Aszura (10 Muharram) – Poniedziałek 08/08/2022

09 Muharram 1444H – Niedziela 07/08/2022
10 Muharram 1444H – Poniedziałek 08/08/2022

W Poniedziałek 08/08/2022 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (07 i 08 Sierpień 2022). Dla tych którzy chcą pościć, w Niedziela 07/08/2022 post rozpoczyna się o 03:54, a kończy o 20:20 a w Poniedziałek 08/08/2022 post rozpoczyna się o 03:56, a kończy o 20:18 (czasu Katowice).
Next Monday, the 08th of August 2022 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Sunday 07/08/2022 & Monday 08/08/2022). Fasting on Sunday begins at 03:54 and ends at 20:20 and on Monday begins at 03:56 and ends at 20:18. (Katowice Time).

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.

29 July 2022 | | W: Hadis (powiedzenie Wysłannika)

1 Muharram 1444 H – Nowy Rok

O Allah w tym Nowym Roku wskaż nam drogę prostą i obdarz każdego z nas pokojem, szczęściem i sukcesem, ameen.
O Allah, please grant each and every of us guidance, peace, happiness and success in this new year, ameen.

 

Imam Ahmad odnotował od Abu Ad-Darda’, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek zapamiętuje dziesięć Ayatów od początku Sury Al-Kahf (Sura 18) będzie chroniony przed Dajjalem.”Odnosząc się do wersji przekazanej przez At-Tirmidhi: „Ktokolwiek zapamiętuje trzy Ayaty od początku Sury Al-Kahf.” On powiedział, że jest on „Hasan Sahih”.

Imam Ahmad noted from Abu Ad-Dard that the Prophet (ﷺ) said, „Whoever remembers ten Ayats from the beginning of Surah Al-Kahf (Surah 18) will be protected from Dajjal.”Referring to the version given by At-Tirmidhi: „Whoever remembers the three Ayatas from the beginning of Surah Al-Kahf.” He said he was „Hasan Sahih”.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Z upoważnienia Abu Sa’id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.
On the authority of Abu Sa’id al-Khudri, the Messenger (ﷺ) said: Whoever recites Surah Al-Kahf (Surah 18) on the day of Friday will have a light for him between this Friday and the next.
[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

Oto My wyłożyliśmy ludziom w tym Koranie na różne sposoby wszelkiego rodzaju przypowieści i porównania (aby mogli zrozumieć prawdę);  lecz człowiek jest nade wszystko oddany kłótniom. (18:54)
21 July 2022 | | W: Czy wiedziałeś że?

Jak Modlił Się Jezus (pokój z nim)

O wy, którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłony! Czcijcie swego Pana i czyńcie dobro, abyście byli szczęśliwi! – 22:77

CKI Dostęp Do

  • Modlitwa 5 Razy Dziennie
  • Miejsce Modlitwy Dla Kobiet
  • Lekcje Religii i Nauka Koranu Dla Kobiet
  • Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci
  • Miejsca Parkingowe

Archiwa

Reklama

    As-Salam

    Awerroes - Wydawnictwo i Dystrybucja Książek Muzułmańskich


Hit Counter provided by Sign Holder