09 Muharram 1444H – Niedziela 07/08/2022
10 Muharram 1444H – Poniedziałek 08/08/2022

W Poniedziałek 08/08/2022 przypada dziesiąty dzień Muharram, dzień Aszura. To jest sunnah aby pościć w 9-tym i 10-tym dniu Muharram (07 i 08 Sierpień 2022). Dla tych którzy chcą pościć, w Niedziela 07/08/2022 post rozpoczyna się o 03:54, a kończy o 20:20 a w Poniedziałek 08/08/2022 post rozpoczyna się o 03:56, a kończy o 20:18 (czasu Katowice).
Next Monday, the 08th of August 2022 is the 10th day of Muharram, the day of Ashura. It is sunnah to fast on the 9th & 10th days of Muharram (Sunday 07/08/2022 & Monday 08/08/2022). Fasting on Sunday begins at 03:54 and ends at 20:20 and on Monday begins at 03:56 and ends at 20:18. (Katowice Time).

Przekazał Ibn Abbas: Prorok (p z n) przybył do Medyny i zobaczył, że żydzi pościli w dniu Aszura. Zapytał ich o to. Odpowiedzieli: To dobry dzień, dzień w którym Allah wybawił Izraelitów od wrogów. Tak samo czynił tego dnia Mojżesz. Prorok powiedział: Mamy większe prawo do Mojżesza od was, i Prorok pościł tego dnia i kazał nam (muzułmanom) pościć. [Sahih Buchari]

Wysłannik Allaha (p z n) rzekł: Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia(miesiąca Muharram)

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków (p z n), ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (p z n): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.