Sunna Al-Eid

Jest potwierdzone przez Towarzysza Ibn Umar, żekąpał się rano w dniu Eid. Tabi’ee, Sa’eed ibn al Musayyib powiedział: „Sunną fitr są trzy rzeczy: iść piechotą na modlitwę, zjedzenie przed wyjściem i kapiel.” [Saheeh – Al Firyaabee & al-Irwaa (2/104)]
Wiemy, że Towarzysz Ibn Umar ubierał również swoje najlepsze ubraniez okazji dwóch Eids, jak zostało przekazane przez Ibn Hajr w jego Fathul Baaree (2/439).
Jest obowiązkiem dla każdego świadomego dorosłego muzułmanina modlić się Świąteczną modlitwę.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nakazał każdemu łącznie z kobietami, dziećmi i starszymi brać udział w tej modlitwie. Nawet kobieta podczas jej okresu miesięcznego powinna iść na miejsce zebrania, aby mogła wziąć udział w błogosławieństwach. [Buhari i Muslim]
Jest sunną spożyć daktylezanim wyjdziemy na Świąteczną modlitwę, aby pokazać otwarcie, że nie pościmy. [od tł. Jest zabronione w dniu Eid pościć].Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nie wychodził na modlitwę Świąteczną (al-Fitr) zanim nie zjadł kilku daktyli. [przekazane przez Anas bin Maalik & zebrane w Saheeh al-Bukhaaree (Eng. trans. vol.2 p.40 no.73) & Ahmad.]
Jest sunną mówić takbeer głośno(od tł. dla mężczyzn) podczas wyjścia z domu na modlitwę Świąteczną i powtarzać to aż modlitwa rozpocznie się. [Silsilatal- Ahaadeeth-Saheehah (no 171).]
Jest preferowane modlić się modlitwę Świąteczną na otwartej przestrzeni, a nie w masjid (meczet), jeśli jest to możliwe. [Buhari i Muslim]
Ani Adhaanani Iqaamah nie są ogłaszane na modlitwę Eid. [przekazane przez Ibn ‚Abbaas i Jaabir ibn ‚Abdullah & zebrane w Saheeh al- Bukhaaree (Eng. trans. vol.2 p.40)]
Jest sunną mówić dodatkowy takbeer: ‘Allahu Akbar’siedem razy w pierwszej rakah i pięć razy w drugiej. [Aboo Daawood, Ahmad & inni] Jest preferowane podnieść ręce do ramion po pierwszym takbeed a później złożyć je na klatce. Jakkolwiek, zostało autentycznie przekazane od Ibn Umar (niech Allah będzie z niego zadowolony), że podnosił ręce podczas każdego takbeer.
Jest sunną wziąć różne drogi idąc na modlitwę i z niej wracając, idąc pieszo jest lepsze, jeśli to możliwe. Jaabir przekazał, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) miał w zwyczaju wracać ze świątecznej modlitwy inną drogą niż tą którą na nią szedł. [Buhari]

CO MÓWIĆ W DNIU EID

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) mówił takbeer głośno podczas podróży na Świąteczną modlitwę. Nie ma hadisu, który dokładnie mówiłby nam, co miał w zwyczaju mówić, ale Ibn Abee Shayhah przekazał, że Ibn Mas’ood (niech Allah będzie z niego zadowolony) miał w zwyczaju mówić:

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa eelaahaa ilallaah; Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil-hamd

Allah jest Wielki, Allah jest Wielki, nie ma nikogo innego godnego czci poza Nim; Allah jest Wielki, Allah jest Wielki, i do Niego należą wszelka Chwała.