Stopy człowieka nie poruszą się w Dniu Sądu Ostatecznego, dopóki nie zostanie zapytany o swoje życie, jak je przeżył?, o swoją wiedzę, co z tym zrobił? o swoim bogactwie, jak na nie zarobił? i jak on to wydał? a jeśli chodzi o jego ciało, jak je zużył.