Islam uczy nas, że tylko Bóg tworzy zasady i przepisy, a nie ludzie! Dzisiaj jest piątek, pamiętaj o recytowaniu Sury Al-Kahf; jako że, Wysłannik Allaha, Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.

[Al-Sunan al-Kubrá 5856 | Sahih]

My wysyłamy posłańców tylko jako zwiastunów dobrej nowiny i ostrzegających - 18:56