Staraj się i trwajcie wytrwale na drodze Boga gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii, religii waszego ojca Abrahama. On nazwał was muzułmanami we wcześniejszych Księgach i w tym Koranie… [SURAH AL-HADŻDŻ | 22:78]

Staraj się i trwajcie wytrwale na drodze Boga gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii, religii waszego ojca Abrahama. On nazwał was muzułmanami we wcześniejszych Księgach i w tym Koranie… [SURAH AL-HADŻDŻ | 22:78]