Czy wiedziałeś, że według Biblii – Mateusza 26:39; Jezus (pokój z nim) modlił się dokładnie tak, jak muzułmanie!
Wiele z najstarszych zachowanych tekstów Biblii jest w języku greckim, ale wykazuje cechy języków semickich, co prowadzi niektórych biblistów do twierdzenia, że oryginalny tekst, choć obecnie zaginiony, mógł być napisany w języku semickim, takim jak hebrajski lub aramejski, a nie grecki, dlatego gdybyś dziś wybrał Biblię w języku arabskim, byłbyś zaskoczony, gdybyś odkrył, że terminologia używana w modlitwie Jezusa (pokój z nim) to sadżada, co oznacza położenie czoła na ziemi.
Jeśli więc chcesz podążać za naukami Jezusa (pokój z nim) modlącego się do swego Pana, wejdź w sudżud i powiedz – Boże, jeśli Jesteś tam, proszę, prowadź mnie!