Aisza, matka wierzących, (radiAllahu anha) powiedziała: Ilekroć Prorok (ﷺ) otrzymywał wybór między dwiema sprawami, zawsze wybierał łatwiejszą, o ile nie była ona niedozwolona [Sahih Al Buchari 3560]