Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
W Imię ALLAH (Boga), Milłosiernego, Współczującego.

CKI NAJNOWSZE INFORMACJE

Od Piątku 29/12/2023, Dżumua będzie o godzinie 12:15 zamiast 12:30 (czas zimowy).
As of Friday 29/12/2023, Jumu'ah prayer will be at 12:15 instead of 12:30 (winter time).

O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!
Sura Dżumu’a 62:9

Koran Online | Koran PDF | Koran MP3
Przewodnik Nowego Muzułmanina
Wykłady Zeszłego Piątku (Dżumua Khudbahs)

WITAMY NA STRONIE CENTRUM KULTURY ISLAMU-KATOWICE (CKI)
CKI to centrum islamskie mieszczące się w Polsce w Katowicach. Centrum zapewnienia islamskich usługi dla lokalnej społeczności muzułmańskiej jak również stanowi źródło wiedzy i informacji dla szerszej społeczności.
LOKALIZACJA CENTRUM
Centrum Kultury Islamu-Katowice (CKI) mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 50A powstało z inicjatywy muzułmanów mieszkających na Śląsku. Zobacz Naszą Lokalizację.
CKI LEKCJE RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ
CKI edukacja o Islamie jest dostępna dla całej społeczności Polski, Katowic i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Lekcje Religii Muzułmańskiej lub skontaktuj się z Imam Abdelwahab kom. 500 309 876.
CZY WIESZ ŻE?
Koran (księga islamu), autorstwa Allaha (Boga) jest jedyną księgą na świecie, która jest dostępna w swojej pierwotnej formie, słowo po słowie, niezmieniona od 1400 lat. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wiedza i Nauka.
Koran Online Po Polsku.
Utrzymanie CKI uzależnione jest głównie od finansowych darowizn społeczności lokalnej. Proszę zobaczyć, jak można nas wspierać, odwiedzając naszą Stronę Darowizn.

cki godziny modlitw


,
                                                                         
  Adhan Iqamah
Fadżr 05:27 05:32
Wschód 06:38 -
Dhuhr 11:58 12:03
Asr 14:44 14:49
Maghrib 17:17 17:22
Isza 18:28 18:33
Dżumu’a 12:15 12:50

Artykuły o Islamie Kategoria

March 1 , 2023 | | W: Artykuły o Islamie

Cierpliwość i produktywność podczas czasu trudności

Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim

Czasami w życiu spotykają nas trudności. Czasami masz wrażenie, że trudności sumują się ze sobą, a światło na końcu tunelu jest jedynie mirażem. Jak więc utrzymać naszą produktywność w czasach trudu/udręki? Jako Muzułmanie, powinniśmy wiedzieć, że są one częścią naszego życia w dunya i powinniśmy być przygotowani, aby zachowywać się w najlepszy sposób w takich momentach. Allah Subhanahu Wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) był wyjątkowo łaskawy, aby dostarczyć nam wskazówek, byśmy byli silni/niezłomni w czasie próby:

„Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych [Allah]”. (Koran Sura 2:45- tłum.Bielawski).

Cierpliwość jest na pierwszym miejscu w kolejności tego Ayah. Cierpliwość nie jest zachowaniem które łatwo zyskać. Wszechmogący dał nam wiele przykładów cierpliwości pokazanych na przykładzie Proroków ‚alayhi’l-salām „(niech pokój będzie z nimi) w ciężkich czasach, w Sunnie i w Koranie. On również przekazał nam szczegółowe dua, które przyniosą przychylną odpowiedź. Jedną z najpotężniejszych narracji opowiedzianych nam przez Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) jest jedna z Hiobem alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim). Istnieje wiele klejnotów mądrości w tej historii dla produktywnego Muzułmanina.

Historia Hioba alejhi-Salam (niech spoczywa w pokoju)

Hiob alayhi’l-salām ‚(niech pokój będzie z nim) był Prorokiem Allaha Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie). Zostało powiedziane, że był potomkiem Abrahama alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim) i był bardzo bogaty. Miał mnóstwo zwierząt, bydła i upraw, wiele dzieci i pięknych domów. Hiob alayhi’l-Salam ‚(niech pokój będzie z nim) był wiernym czcicielem Allah. Był zaangażowany w ciągłym wspominaniu Allah, dawał jałmużnę ubogim w tak obszerny sposób, że jest powiedziane, że anioł powiedział:

„Najlepszym na ziemi stworzeniem, jest dziś Hiob, człowiek o szlachetnym charakterze, który okazuje doskonałą cierpliwość i zawsze pamięta swojego Hojnego Pana. Jest on doskonałym modelem dla wyznawców Allaha. W zamian, jego Pan pobłogosławił mu długim życiem i ogromnym bogactwem, ale on nigdy nie był wyniosły lub egoistyczny. Jego rodzina, jego słudzy , a także potrzebujący i ubodzy mieli udział w jego majątku. Karmił i ubierał ubogich i wykupował niewolników, aby ich uwolnić. Sprawiał, że ci, którzy otrzymywali z jego dobrodziejstwa czuli się tak, jakby byli faworyzowani, tak miły i delikatny on był. „

.Hiob był testowany w całym swoim bogactwie, tracąc wszystko, co miał: dobytek, dzieci. Potem był testowany w odniesieniu do jego ciała, aż nie było części ciała która nie byłaby chora oprócz serca. Wszyscy wokół unikali go: przyjaciele, krewni, a nawet obcy; został sam na obrzeżach miasta, i nie było nikogo, kto traktowałby go ze współczuciem, z wyjątkiem jego żony, która opiekowała się nim. Żył w stanie nędzy, choroby przez 13, 17 lub 18 lat w zależności od narracji. Prorok Allaha, Hiob alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim), miał ogromną cierpliwość! On jest tego najlepszym przykładem. Tak bardzo, że Allah wychwalił go w Jego Chwalebnym Koranie:

„…I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!”[Sura Sad 38:44 – tłum.Bielawski].

Dua Hioba alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim)

Yazid bin Maysarah powiedział: „Kiedy Allah testował Hioba, niech pokój będzie z nim, utratą jego rodziny, bogactwa i dzieci, aż nie miał nic, zaczął koncentrować się na wspominaniu Allah i mówił:

Chwalę Cię, Panie panów, Który obdarzyłeś Swoją dobrocią mnie i dałeś mi majątek i dzieci, i nie było żadnego rogu w moim sercu, które nie zostało wypełnione przywiązaniem do tych rzeczy ziemskich, a następnie Wziąłeś to wszystko ode mnie i Ty opróżniłeś moje serce, i nie ma nic więcej co mogłoby stanąć między mną a Tobą. Jeśli mój wróg Iblis wiedziałby o tym, byłby o mnie zazdrosny.

Koran uczy nas, że Hiob alejhi-Salam (pokój z nim) powiedział:

„I Hioba… kiedy wzywał on swojego Pana: „Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!””[Koran Sura Al-Anbya 21:83- tlum.Bielawski].

I przyszła odpowiedź Allah:

„I wysłuchaliśmy go, i odsunęliśmy od niego utrapienie, które go dręczyło; i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą; przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.”. [Koran Sura Al-Anbya 21 : 84-tłum.Bielawski]

Ibn Kathir w swoim Tafsirze wspomniał „Przypomnienie dla wszystkich tych, którzy Nas wielbią”:

Uczyniliśmy go przykładem żeby ci, którzy są osaczeni próbami, myśleli że Zrobiliśmy im to, ponieważ nas nie obchodzą , aby mogli wziąć go jako przykład cierpliwości przyjmując dekret Allah Subhanahu wa Ta’ala ( Uwielbiony i Wywyższony ) i przyjmowaniem prób, którymi On testuje swoje sługi, jak chce. „I Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) ma największą mądrość w odniesieniu do tego.

Co za szczęśliwe zakończenie dla tych, którzy ufają Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony niech będzie)! Powinniśmy uczyć się pozostać produktywnymi w najmrocznijeszym czasie i jak najlepiej wykorzystać każdą minutę. Podążając tym przykładem możemy:

Alhamdulillah

Krok 1 – Powiedzieć najpierw Alhamdulillah.

„Prawdziwa cierpliwość jest w pierwszym uderzeniu nieszczęścia” [Bukhari].

Krok 2 – Zaangażuj się w skrusze w jak najbardziej ekstensywny sposób.

Krok 3 – Zaufaj Allah cokolwiek nas spotyka i myśl dobrze o Nim. Podczas mrocznych momentów ucisków Hiob alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim) ciągle myślał dobrze o Allah.

Krok 4 –

„Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!” [Koran Sura Al-Anbya 21:83-tłum.Bielawski].

Powinniśmy robić dua do Allah, korzystając z Dua z Koranu i Sunny.

Krok 5 – Bądź cierpliwy; nie powinniśmy być niecierpliwi w uzyskaniu odpowiedzi od Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie). I pamiętaj, Allah,najbardziej Litościwy kocha nas i wszystko, co nas spotyka jest dla czegoś lepszego.

Krok 6 – Trzymaj się z dala od grzechów.

Krok 7 – Bądź proaktywny będąc wdzięcznym w czasach łatwości.

„… A temu, kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście; I da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa. A temu, kto ufa Bogu, On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla każdej rzeczy.”[Koran Sura At-Talaq 65: 2-3-tłum.Bielawski].

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Żródło: http://productivemuslim.com/patienc…

Odniesienie: http://thetruereligion.webs.com/sto…

O Autorze: Eva Mayi ma 27 lat, pochodzi z Kamerunu, Muzułmanka mieszkająca we Francji, konwertowała 4 lata temu. Uwiebia sluchać wykładów Nouman Ali Khana.

Tłumaczyła: Ania Iman Soliman | https://www.islam-sunna.pl/cierpliwosc-i-produktywnosc-podczas-czasu-trudnosci/

Miesiąc Rajab jest jednym ze świętych miesięcy, o których Allah mówi (interpretacja znaczenia):“Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery święte [tj. Muharram (1) Radżab (7), Dhu’l-Qa’dah (11), Dhul Hidżdża (12) – miesiąc kalendarza islamskiego]. To jest religia prawdziwa. Przeto nie Czytaj Dalej…

August 12 , 2022 | | W: Artykuły o Islamie

Kluczem do sukcesu jest cierpliwość

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ Z upoważnienia Abu Sa’id al-Khudri, że Wysłannik Muhammad (pzn) powiedział: Ktokolwiek czyta Surę al-Kahf (Surah 18) w piątek, dla niego będzie światło między tym piątkiem a następnym.On the authority of Czytaj Dalej…

Oznaką przyjętego Ramadanu nie jest to, że stałeś się jedynie lepszym muzułmaninem po Ramadanie, ale również lepszym człowiekiem. To, że stałeś się bardziej lojalnym synem, lepszym mężem, bardziej odpowiedzialnym ojcem albo bardziej opiekuńczą córką, żoną i matką. Jeśli zauważyłeś, że dbasz o swoje pięć modlitw, masz częstszy kontakt z Koranem, wyższy stopień uduchowienia i lepsze Czytaj Dalej…

April 23 , 2022 | | W: Artykuły o Islamie

Ramadan Wykład – Ostatnie Dziesięć Dni

الموسيقى التصويرية باللغة العربية Wersja dźwiękowa w języku polskim Angielska wersja audio

Ten Hadith właśnie zachęcił mnie do utworzenia ProductiveMuslim.com! Takie skarby produktywności są źródłem błogosławieństw, których powinniśmy poszukiwać, aby nasze życie było produktywne. Wczesne wstawanie jest ważnym krokiem do uzyskania błogosławieństwa i dobrego samopoczucia przez cały dzień.Spróbuj obudzić się na Tahajjud, a następnie pracuj w godzinach przed Fajr Salah. Jeśli nie możesz, to przynajmniej obudź się Czytaj Dalej…

July 22 , 2021 | | W: Artykuły o Islamie

Dni Al-Tashreeq

Wszelka chwała należy się Allahowi.    Dni Tashreeq przypadają na 11, 12 i 13 dzień miesiąca Dhul Hidżdża. Istnieje wiele wersetów i hadisów, w których mowa jest o zaletach tych dni: 1 – Allah mówi (interpretacja znaczenia):  I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych!(Al-Baqarah, 203) Zdaniem Ibn ‘Umar i większości uczonych są to dni Tashreeq 2 Czytaj Dalej…

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَPowiedz: “Zaprawdę, moja modlitwa moje praktyki religijne, moje życie I moja śmierć – należą do Boga, Pana światów!Koran 6:162

April 14 , 2021 | | W: Artykuły o Islamie

Nasza intencja jest bardzo ważna!

Osobie mające tendencję do hipokryzji łatwiej jest publicznie zrobić coś dobrego, powiedzieć parę wzniosłych słów, wręczyć pieniądze biednemu, czy nawet wykonać parę skłonów i pokłonów (bo modlitwą tego nazwać nie można jeśli w sercu odpowiedniej intencji brak), aniżeli głodzić się cały długi dzień bez powodu i potrzeby, bo tym byłoby powstrzymywanie się od jedzenia (i Czytaj Dalej…

CKI Dostęp Do

  • Modlitwa 5 Razy Dziennie
  • Miejsce Modlitwy Dla Kobiet
  • Lekcje Religii i Nauka Koranu Dla Kobiet
  • Zajęcia Edukacyjne Dla Dzieci
  • Miejsca Parkingowe

Archiwa

Reklama

    As-Salam

    Awerroes - Wydawnictwo i Dystrybucja Książek Muzułmańskich


Hit Counter provided by Sign Holder