30 Dhul-Qa’idah – Środa 29/06/2022
1 Dhul-Hidżdżah – Czwartek 30/06/2022
Dzień Arafah – Piątek 08/07/2022 (dzień postu)
Święto Eid-Ul-Adha – Sobota 09/07/2022

Nie ma wspanialszych dni u Boga, podczas których dobre uczynki są bardziej miłe Jemu, niż te dziesięć dni. Zwiększ więc podczas tych dni
liczbę wypowiadania – tasbih (powtarzanie: SubhanAllah), tahmid (powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir (powtarzanie: Allahu Akbar).”

“There are no days that are greater with Allaah, and in which good deeds are more beloved to Him, than these ten days (of Dhul- Hijjah). So increase in making tasbeeh (saying Subhaanallaah), tamheed (saying Alhamdulillah), tahleel (saying Laa ilaha illAllaah) and takbeer (saying Alaahu Akbar), during them.”

[Prorok Muhammad صلى الله عليه وسلم | Saheeh: powiązane z at-Tabaraanee w al-Kabeer (3/110/1), uznany za autentyczny przez al-Mundharee w at-Targheeb wat-Tarheeb (2/24)]

Pierwsze 10 Dni Dhul-Hidżdżah