Opowiedziane Abu Huraira (radiAllahu anhu): Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział:
Ktokolwiek powie: „Laa ilaha ill-Allah łahdahu la szarika lah, lahu’l-mulk, ła lahu’l-hamd, ła huła ‘ala kulli szaj’in qadir”
Sto razy w ciągu jednego dnia jest to równoznaczne z uwolnieniem dziesięciu niewolników, dla których napisano sto dobrych uczynków go, sto złych uczynków jest wymazanych, jest to dla niego ochrona przed szatanem w ciągu tego dnia aż do wieczora, a nikt nie przychodzi z lepszym uczynkiem niż on, z wyjątkiem człowieka, który wykonuje więcej działań niż on. (Sahih Al-Buchari)

‘Laa ilaha ill-Allah łahdahu la szarika lah, lahu’l-mulk,  ła lahu’l-hamd, ła huła ‘ala kulli szaj’in qadir ’