Wy jesteście najlepszym narodem, 
jaki został utworzony dla ludzi:
wy nakazujecie to, 
co jest uznane, 
a zakazujecie tego, 
co jest naganne; 
i wierzycie w Boga.
KORAN 3:110